E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu'nun, millî âbidelerimize ve tarihî eserlerimize karşı gösterilen ilgisizliğe dair demeci münasebetiyle
17 109 427:428
2 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : İkinci Beş Yıllık (1968-1972) Kalkınma Plânının 16.10.1962 tarihli ve 77 sayılı Kanunun 1. maddesine güre sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
19 128 638
3 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Kars Milletvekili Âdi Kurtel'in, 1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne giren kasaba ve köylerin adedinin ne kadar olduğuna dair Başbakandan sorusu münasebetiyle
23 28 448
4 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
25 44 188:196
5 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle
25 44 216:222
6 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçesi münasebetiyle
25 45 273:279
7 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı Esatoğlu'nun, Anayasamızın lâik devlet ilkesini ihlâl ettiği iddiası ile Hükümet Başkanı Süleyman Demirel hakkında gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
27 57 172:175
8 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
33 52 241:248
9 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle
33 53 272:275
10 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçesi münasebetiyle
33 53 328:335
11 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, imam kadrolarının dağılımında önceden tesbit edilen ve kanunun söz ve ruhuna uygundüşen usulden neden ayrılmış olduğuna dair sorusu münasebetiyle
18 118 570:571