E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar ETEM ERDİNÇ (İBRAHİM ETEM ERDİNÇ) (CUMHURİYET SENATOSU KÜTAHYA ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Erzincan Milletvekili Nafiz Giray'ın, Bitlis ili şehiriçi yolunun, 1966 programı ve bütçesine alınarak, inşasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna sözlü cevabı
1 16 421:422
2 Söz Alanlar ETEM ERDİNÇ (İBRAHİM ETEM ERDİNÇ) (CUMHURİYET SENATOSU KÜTAHYA ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Erzurum'un bâzı ilçe ve köy yollarının 1966 senesi programına alınıp alınmayacağına dair sorusuna sözlü cevabı
1 19 498:499
3 Söz Alanlar ETEM ERDİNÇ (İBRAHİM ETEM ERDİNÇ) (CUMHURİYET SENATOSU KÜTAHYA ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Polatlı Yunak Akşehir Yalvaç arasındaki yolun inşa ve bakımının hangi idareye ait olduğuna dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusuna cevabı
1 19 472:473
4 Söz Alanlar ETEM ERDİNÇ (İBRAHİM ETEM ERDİNÇ) (CUMHURİYET SENATOSU KÜTAHYA ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Osmancık'ın Aşağızeytin köyü civarında yapılan köprünün devamı olan yolun Vezirköprü'ye uzanan kısmının da yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna sözlü cevabı
1 23 571
5 Söz Alanlar ETEM ERDİNÇ (İBRAHİM ETEM ERDİNÇ) (CUMHURİYET SENATOSU KÜTAHYA ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın. Sinop'un Boyabat ilçesine ne zaman bir Hükümet konağı yapılacağına dair sorusuna sözlü cevabı münasebetiyle
1 23 569
6 Söz Alanlar ETEM ERDİNÇ (İBRAHİM ETEM ERDİNÇ) (CUMHURİYET SENATOSU KÜTAHYA ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Samsun limanının inşasından sonra meydana gelen kumsalın tanzimi hususunda ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlarından sözlü sorusuna sözlü cevabı
2 34 356
7 Söz Alanlar ETEM ERDİNÇ (İBRAHİM ETEM ERDİNÇ) (CUMHURİYET SENATOSU KÜTAHYA ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Samsun'un liman yapımı sebebiyle bozulduğu için yeniden inşa edilen kanalizasyonunda teknik hata yapılmasına kimlerin sebep olduğuna dair sözlü sorusuna cevabı
2 34 350:352
8 Söz Alanlar ETEM ERDİNÇ (İBRAHİM ETEM ERDİNÇ) (CUMHURİYET SENATOSU KÜTAHYA ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, Sinop ilini Ankara'ya bağlıyacak olan yolun yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna sözlü cevabı
2 34 353
9 Söz Alanlar ETEM ERDİNÇ (İBRAHİM ETEM ERDİNÇ) (CUMHURİYET SENATOSU KÜTAHYA ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün, Sinop ili kıyılarındaki barınak yerlerinin tespit edilmiş olup olmadığına dair sorusuna sözlü cevabı
2 43 691:692
10 Söz Alanlar ETEM ERDİNÇ (İBRAHİM ETEM ERDİNÇ) (CUMHURİYET SENATOSU KÜTAHYA ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ile Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
4 51 25:36
11 Söz Alanlar ETEM ERDİNÇ (İBRAHİM ETEM ERDİNÇ) (CUMHURİYET SENATOSU KÜTAHYA ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, Haydarpaşa Arifiye demiryolunun çift hatta çevrilmesi işi uygulanırken, İzmit'ten geçen kısmının yapımının, şehrin yaya ve araç trafiğini aksatmaksızın, nasıl mümkün olacağına dair sorusuna sözlü cevabı
5 71 553:554
12 Söz Alanlar ETEM ERDİNÇ (İBRAHİM ETEM ERDİNÇ) (CUMHURİYET SENATOSU KÜTAHYA ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, İzmit'te liman tesislerinin biran önce yapılması ihtiyacı karşısında ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusuna sözlü cevabı
5 71 560
13 Söz Alanlar ETEM ERDİNÇ (İBRAHİM ETEM ERDİNÇ) (CUMHURİYET SENATOSU KÜTAHYA ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, Adıyaman ili ve civarının yol ve köprü ihtiyacının ne zaman karşılanacağına dair sorusuna sözlü sorusu
5 78 817:818
14 Söz Alanlar ETEM ERDİNÇ (İBRAHİM ETEM ERDİNÇ) (CUMHURİYET SENATOSU KÜTAHYA ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, Eskişehir-Bursa ve Bursa-Balıkesir yol güzergâhının, bugünkü trafik düzenine uygun bir şekilde değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna cevabı münasebetiyle
9 12 277
15 Söz Alanlar ETEM ERDİNÇ (İBRAHİM ETEM ERDİNÇ) (CUMHURİYET SENATOSU KÜTAHYA ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğde Öğretmen Okulu binasının inşasına, senesi içinde boşaltılmaması sebebine dair sorusuna sözlü cevabı
9 12 271:272
16 Söz Alanlar ETEM ERDİNÇ (İBRAHİM ETEM ERDİNÇ) (CUMHURİYET SENATOSU KÜTAHYA ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'ın, Sivas il ve ilçeleri dâhilinde, 1965 malî yılı içinde kaç adet köprü yapıldığına ve 1966 yılında kaç köprü daha yapılacağına dair sorusuna sözlü cevabı
9 18 570:572
17 Söz Alanlar ETEM ERDİNÇ (İBRAHİM ETEM ERDİNÇ) (CUMHURİYET SENATOSU KÜTAHYA ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : 1967 Bütçe kanunu tasarısı ile Bayındırlık ve Karayolları Genel Müdürlüğü bütçeleri münasebetiyle
14 60 22:31