E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar ALİ FUAT ALİŞAN (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 657 sayılı Devlet memurları Kanununa göre öğretmenlik mesleki için yapılacak sınıf tüzüklerinin ne olacağına dair sorusuna sözlü cevabı
1 24 582:583
2 Söz Alanlar ALİ FUAT ALİŞAN (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : 1966 yılı bütçe kanun tasarısı ile Devlet İstatistik Enstitüsü Genel Müdürlüğü bütçesi münasebetiyle
3 48 286:287
3 Söz Alanlar ALİ FUAT ALİŞAN (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : 1967 bütçe kanunun tasarısı ile Danıştay Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
13 55 220:221
4 Söz Alanlar ALİ FUAT ALİŞAN (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : 1967 bütçe kanunu tasarısı ile Devlet İstatistik Enstitüsü Genel Müdürlüğü Blütçelsi münasebetiyle
13 55 233