E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar ÖMER ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Adapazarı-Karasu turistik yolunun yeniden düzenlenmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna cevabı
16 84 86:87
2 Söz Alanlar ÖMER ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, bilûmum resmî binalar için Ankara'da her yıl ödenen kira bedellerinin miktarına ve binalarda yapılan tadilât ve tamiratın kime aid olduğuna dair sorusuna cevabı
16 84 80
3 Söz Alanlar ÖMER ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, Van ilinin Çatak-Narlı yolu inşaatının noksansız olarak, ne zaman bitirileceğine dair sorusuna cevabı
16 84 84
4 Söz Alanlar ÖMER ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, Malatya ili Akçadağ ilçesinin Sarakacı-Levent arasındaki yolunun yapılıp yapılmadığına dair sorusu münasebetiyle
18 114 156
5 Söz Alanlar ÖMER ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Adana Milletvelkili Mahmut Bozdoğan'ın, Adana'nın, Bahçe ilçesini Haruniye bucağına en kısa mesafeden bağlıyacak stabilize bir yol yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu münasebetiyle
19 122 129
6 Söz Alanlar ÖMER ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, Samsun'da şehirlerarası vasıtalar için yapılmaya başlanan yolun İstasyon-Garajlar kısmının neden ikmal edilmemiş olduğuna dair sorusu münasebetiyle
19 122 134:135
7 Söz Alanlar ÖMER ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, Samsun-Gaman, Asarcık-Kavak yolunun, kış ve yaz, istifade edilebilecek hale getirilmesinin ne zaman mümkün olacağına dair sorusu münasebetiyle
19 122 133
8 Söz Alanlar ÖMER ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Akalın'ın, Güney-Doğu'yu İzmir'e kısa yoldan bağlayan Çay-Karadul-Dinar güzergâhının karayolları bünyesine alınıp alınmayacağına dair sözlü sorusu münasebetiyle
20 138 649
9 Söz Alanlar ÖMER ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'ın Özalp ilçesinden Muradiye ilçesine en kısa yoldan irtibatı temin edecek yolun yapımı için bir çalışma olup olmadığına dair sorusu münasebetiyle
22 7 185
10 Söz Alanlar ÖMER ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Doğanhisar-Engili-Akşehir yolunun bitirilmesine ve Doğanhisar Hüyük Beyşehir yolunun geçişe açılmasına dair sorusu münasebetiyle
23 28 451
11 Söz Alanlar ÖMER ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Polatlı-Yunak-Akşehir-Yalvaç yolu, inşasının, 5 Yıllık Plân hilâfına geciktirilmesi sebebine dair sorusu münasebetiyle
23 28 444:446
12 Söz Alanlar ÖMER ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Konya Mlletvekili Nazif Kurucu'nun, Bozkır Üçpınar Hadım Taşkent Tepebaşı Ermenek yolunun geçişe açılmasına dair sorusu münasebetiyle
23 28 452
13 Söz Alanlar ÖMER ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Afyon Milletvekili Mustafa Akalın'ın Afyon Şuhut yol güzergâhının, kadîm İstanbul Antalya yolu istikametinde değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu münasebetiyle
24 37 289:290
14 Söz Alanlar ÖMER ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'nın Tokat'ın Zile ilçesini Amasya, Turhal ve Artova'ya bağlıyacak karayollarının 1967 yılı bütçe döneminde tamamlanıp tamamlanamıyacağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
24 37 288
15 Söz Alanlar ÖMER ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 yılı bütçeleri münasebetiyle
26 48 23:38
16 Söz Alanlar ÖMER ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, Karayolları ve YSE Genel Müdürlüğü işçilerinin yevmiye ve ikramiyelerini zamanında alamadıkdarı iddiası ile görevlerini yerine getirmiyen Bayındırlık Bakanı ile Köy İşleri Bakanı hakkında gensoru, açılmasına dair önergesi münasebetiyle
27 58 195:198
17 Söz Alanlar ÖMER ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
30 27 559:562
18 Söz Alanlar ÖMER ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Başbakanlık 1969 yılı Bütçesi ve Seyit Faruk Önderin, sataşması münasebetiyle
33 52 148:149
19 Söz Alanlar ÖMER ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bayındırlık Bakanlığı 1969 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 56 20:33
20 Söz Alanlar ÖMER ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde açlık tehlikesi baş gösterdiğine ve Beytüşşebap ilçesinde de sel vuku bulduğuna, gerekli tedbirlerin alınmasına dair demeci münasebetiyle
36 92 364:365