E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar ZEKAİ DORMAN (ÖMER ZEKAİ DORMAN) (İSTANBUL) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Devlet Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini ihlâl edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı partizan bir davranış içerisinde bulunduğu iddia ve isnatlarının gerçek olup olmadığı hususunu incelemek üzere Anayasanın 88. maddesi gereğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair önergesi münasebetiyle
38 86 61:62
2 Söz Alanlar ZEKAİ DORMAN (ÖMER ZEKAİ DORMAN) (İSTANBUL) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
41 117 228:234