E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Önergeler TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DIŞİŞLERİ BAKANI VEKİLİ) : Türkiye ile Avrupa ekonomik topuluğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun Tasarısının havale olunduğu Komisyonlardan seçilecek 4'er üyeden kurulacak bir geçici Komisyonda görüşülmesine dair (1/559), (4/273)
23 9 149:150