E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar SUAT SEREN (CUMHURİYET SENATOSU ISPARTA ÜYESİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun Eskişehir'de temeli atıldığı halde geçen sene inşaatı durdurulan Devlet Hastanesinin inşaatına ne zaman başlanacağına dair sorusuna cevabı
1 30 609:610
2 Söz Alanlar SUAT SEREN (CUMHURİYET SENATOSU ISPARTA ÜYESİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'ın, Bingöl Devlet Hastanesinin doktor mevcuduna, yatak adedine ve mevcut binanın hastane olarak yapılıp yapılmadığına dair sorusuna cevabı
2 34 20:21
3 Söz Alanlar SUAT SEREN (CUMHURİYET SENATOSU ISPARTA ÜYESİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, çocuk felcinden halen dış memleketlerde tedavide bulunanlarla, bunun dışında tesbit edilmiş ve tedavisi için müracaat etmiş ne kadar felçli çocuk olduğuna, bunlar hakkında ne düşünüldüğüne ve 6.6.1961 tarihli ve 5/1280 sayılı Bakanlar Kurulu kararının sıhhi sebeplerle yapılan dış seyahatlerden istisna edilmesi için teşebbüse geçilip geçilmediğine dair sorusuna cevabı
2 35 71:72
4 Söz Alanlar SUAT SEREN (CUMHURİYET SENATOSU ISPARTA ÜYESİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim Gökay'ın, iktisadi gelişmemiz için FAO Teşkilâtı tarafından yapılan yardımdan faydalanılıp faydalanılmıyacağına ve Doğu illerindeki gıda azlığının doğuracağı neticeler üzerinde ilmî cepheden tetkik yoluna gidilip gidilmediğine dair sorusuna cevabı
2 44 319
5 Söz Alanlar SUAT SEREN (CUMHURİYET SENATOSU ISPARTA ÜYESİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : 1962 yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
3 55 369:378