E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : Bakanlar Kurulu Programının okunması, sırasında radyo ile canlı yayın yapılmamış olduğunun anlaşılması üzerine açılan görüşmeler münasebetiyle
36 65 505
2 Hükümet Programının Okunması SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 29 uncu Hükümetin (Ürgüplü Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
36 65 495:504
3 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 29 uncu Hükümetin (Ürgüplü Hükümeti) Programının görüşülmesi münasebetiyle
37 67 48:76
4 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 29 uncu Hükümetin (Ürgüplü Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
37 69 153:154
5 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : 11 Mart 1965 tarihinde Ereğli Kömür Havzasının bâzı ocaklarında çalışan işçilerden bir kısmının liyakat zamlarının dağılış şekli yüzünden ocağa girmekten kaçındıklarına ve ocağa girmek isteyenleri de önlediklerine ve bugün yürüyüşe geçen işçiler yüzünden kargaşalıklar çıktığına ve 2 işçinin öldüğüne, olayın büyümesi ihtimallerini ortadan kaldırmak düşüncesiyle yerine yeter kuvvet gönderilmesine dair demeci
37 74 351
6 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : Etnos Gazetesi muhabiriyle Dışişleri Bakanlığının bir yetkilisi yanında konuşma yaptığı ve Hükümet programında Kıbrıs politikasının gayet açık olarak ifade edildiği konularında demeci
38 85 6:7
7 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim Gökay'ın, yurt dışındaki işçilerimizle Hükümetin yakından ilgilenmesi lüzumuna dair demecine cevabı
38 91 199:200
8 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karına Bütçe Komisyonu Raporu ile 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile Başbakanlık Bütçesi münasebetiyle
39 109 613:617
9 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporunun tümünün kabulü münasebetiyle
41 119 481:482
10 Önergeler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümetinin daveti üzerine Sovyetler Birliğine gidecek heyete İstanbul Milletvekili Cihad Baban ile İzmir Milletvekili Nihad Kürşad'ın katılmasının uygun görüldüğüne dair
43 147 505:506
11 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : Genel seçimlerin yaklaşmış olması dolayısıyla toplantıya son verilmesini ve yeni Millet Meclisinin; 10 Ekim 1965 günü yapılacak Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçları hakkında Yüksek seçim Kurulunca Türkiye radyolarından yapılacak olan nihai bildiri tarihinden 3 gün sonra saat 15:00 de toplanılmasına dair parti grup temsilcilerinin önergesi münasebetiyle
43 147 541:543