E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar SELİM SARPER (SELİM RAUF SARPER) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, Vatikan Büyükelçisi Muharrem İhsan Kızıloğlu'nun, matbuata akseden sözlerine dair sorusuna cevabı
1 18 226:227
2 Söz Alanlar SELİM SARPER (SELİM RAUF SARPER) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in, Bonn, Londra, Roma, Paris ve Washington gibi şehirlere atanan büyükelçi ve elçilerin tâyinlerinde göz önüne alınan hususlara ve boşalan elçilik ve büyükelçilik kadrolarının doldurulması hususunda neler düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
1 33 714:715
3 Söz Alanlar SELİM SARPER (SELİM RAUF SARPER) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Giresun Milletvekili İ. Etem Kılıçoğlu'nun, 27 Mayıs 1960 tarihinden beri muhtelif sebeplerle dış memleketlere gönderilen memur ve hizmetlilerle bunların dönüşlerinde getirdikleri otomobillerin sayısına dair sorusuna cevabı
2 41 212 214
4 Söz Alanlar SELİM SARPER (SELİM RAUF SARPER) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, Lozan Andlaşması ile Milli hudutlarımız dışında kalan araziye dair sorusuna cevabı
2 43 295:296
5 Söz Alanlar SELİM SARPER (SELİM RAUF SARPER) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : 1962 yılı Dışişleri Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
3 52 160:167