E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar SAHİR KURUTLUOĞLU (KEMAL SAHİR KURUTLUOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (BASIN YAYIN VE TURİZM BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in, Paris Basın Ataşesinin Devlet memurluğu durumu ve statüsü ile telifi kabil olmıyacak siyasi faaliyette bulunduğunun doğru olup olmadığına dair sorusuna cevabı
1 11 94