E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar SAHİR KURUTLUOĞLU (KEMAL SAHİR KURUTLUOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in Mardin'de vukubulan olaylara dair sözlü sorusuna cevabı
6 111 331:332
2 Söz Alanlar SAHİR KURUTLUOĞLU (KEMAL SAHİR KURUTLUOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Giresun Milletvekili Sabahattin Savacı'nın, Ankara Belediyesinin vergi resim ve târife hadlerini artırması sebebine dair sözlü sorusuna cevabı
6 111 329:330
3 Söz Alanlar SAHİR KURUTLUOĞLU (KEMAL SAHİR KURUTLUOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın Tokat ili Erbaa ilçesi Karakaya bucağı halkından Mahir Kılıç'ın karakolda ölmesi üzerine cereyan eden olaylara, ölüm sebebinin tesbiti için bir işlem yapılıp yapılmadığına dair sorusuna cevabı
6 111 321
4 Söz Alanlar SAHİR KURUTLUOĞLU (KEMAL SAHİR KURUTLUOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün Akseki ilçesi Cevizli nahiyesinde belediye teşkilâtı kurulmaması sebebine dair sözlü sorusuna cevabı
6 115 461
5 Söz Alanlar SAHİR KURUTLUOĞLU (KEMAL SAHİR KURUTLUOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Raşit Ülker'in Hazineye 26 milyon lira borçlu bulunan Ali İpar'ın yurt dışına çıkmasına nasıl izin verildiğine dair sorusuna cevabı
6 115 450:451