E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar RECAİ İSKENDEROĞLU (DİYARBAKIR) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile İmar ve İskân Bakanlığı, Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü bütçeleri münasebetiyle
41 118 267:274
2 Söz Alanlar RECAİ İSKENDEROĞLU (DİYARBAKIR) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Umumi hayata müessir âfetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Geçici Komisyon Raporu münasebetiyle
43 141 134