E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Üyelerle İlgili İşler RAGIP GÜMÜŞPALA (İZMİR) : İzmir Milletvekili Ragıp Gümüşpala'nın yasama dokunulmazlığı (3/153)
2 36 90
5 82 44
5 84 144
2 Üyelerle İlgili İşler RAGIP GÜMÜŞPALA (İZMİR) : İzmir Milletvekili Ragıp Gümüşpala'nın yasama dokunulmazlığı (3/162)
5 82 45
5 84 145
3 Söz Alanlar RAGIP GÜMÜŞPALA (İZMİR) (AP GENEL BAŞKANI) : Başbakan ve Malatya Milletvekili İsmet İnönü, Adalet Partisi Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Ragıp Gümüşpala, Yeni Türkiye Partisi Genel Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ekrem Alican, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal'ın Anayasa nizamını, Milli güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında kanun teklifi münasebetiyle
4 62 51:52
4 Üyelerle İlgili İşler Başbakan ve Malatya Milletvekili İsmet İnönü, Adalet Partisi Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Ragıp Gümüşpala,Yeni Türkiye Partisi Genel Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ekrem Alican, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal'ın. Anayasa nizamını, Milli güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki kanun teklifinin Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulacak bir geçici komisyonda görüşülmesine dair önergesi (2/162)
4 62 14:15 16
5 Söz Alanlar RAGIP GÜMÜŞPALA (İZMİR) (AP GENEL BAŞKANI) : Başbakan İsmet İnönü tarafından teşkil olunan Bakanlar Kurulunun programının görüşülmesi münasebetiyle
6 109 180:189
6 Söz Alanlar RAGIP GÜMÜŞPALA (İZMİR) (AP GENEL BAŞKANI) : Bazı suç ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı ve teklifleri münasebetiyle, AP Grubu adına
13 55 579:580
7 Üyelerle İlgili İşler RAGIP GÜMÜŞPALA (İZMİR) : Bu toplantı yılında iki aydan fazla izin alan İzmir Milletvekili Ragıp Gümüşpala'ya ödeneğinin verilebilmesi için karar alınması (3/727)
22 155 300
8 Söz Alanlar RAGIP GÜMÜŞPALA (İZMİR) : Başbakan İsmet İnönü tarafından teşkil olunan Bakanlar kurulu programının görüşülmesi münasebetiyle, AP Grubu adına
24 23 129