E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar RİFAT ÖÇTEN (CUMHURİYET SENATOSU SİVAS ÜYESİ) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 1950 yılından evvel PTT İdaresine intisabeden ve emekli aidatı kesilmiş bulunan personel adedine dair sorusuna cevabı
6 117 532:533
2 Söz Alanlar RİFAT ÖÇTEN (CUMHURİYET SENATOSU SİVAS ÜYESİ) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 27 Mayıs 1960 İnkılâbı dolayısiyle ve akabinde PTT memurlarına mesai yapmaları halinde fazla mesai ücreti verileceği hakkında teşkilâta bir emir verilip verilmediğine dair sözlü sorusu münasebetiyle
6 117 530:532
3 Söz Alanlar RİFAT ÖÇTEN (CUMHURİYET SENATOSU SİVAS ÜYESİ) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı 1963 yılı Bütçesi münasebetiyle
14 56 27:41
4 Söz Alanlar RİFAT ÖÇTEN (CUMHURİYET SENATOSU SİVAS ÜYESİ) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmenli'nin, İnebolu-Bozkurt-Abana ile Çatalzeytin arasında mektup ve sair evrakın ne ile nakledildiğine dair soru önergesi münasebetiyle.
14 60 374:375
5 Söz Alanlar RİFAT ÖÇTEN (CUMHURİYET SENATOSU SİVAS ÜYESİ) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi Dorman'ın, Türkiye'de her hangi bir iş kolunda hafta tatili yapmaksızın günde 12 saat çalıştırılan işçi bulunup bulunmadığına dair sorusuna cevabı.
17 81 41 43
6 Söz Alanlar RİFAT ÖÇTEN (CUMHURİYET SENATOSU SİVAS ÜYESİ) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in Doğu-Karadeniz bölgesi seferlerine ihtiyaca cevap verecek aded de ilâve gemi tahsisi cihetine gidilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna cevabı.
17 81 29:30
7 Söz Alanlar RİFAT ÖÇTEN (CUMHURİYET SENATOSU SİVAS ÜYESİ) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Mehmet Kavalaya usulsüz olarak,6 milyon lira ödendiği hakkındaki, iddianın doğru olup olmadığına dair sorusuna cevabı
17 86 254:263