E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Birinci Beş Yıllık (1963-1967) Kalkınma Plânının sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen değiştirgelere dair Plân Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
9 11 526
2 Söz Alanlar ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : 1963 yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
13 54 440:453
3 Önergeler ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4898 sayılı Kanunun değişik 1. maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının havale edilmiş olduğu Gümrük ve Tekel ve Plân Komisyonlarından seçilecek üçer üyeden mürekkep geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair (4/201)
16 76 423
4 Önergeler ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük kanunu tasarısının, havale edilmiş olduğu Ticaret, Sanayi, Milli Savunma, Ulaştırma, Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel ve Plân Komisyon larından seçilecek üçer üyeden mürekkep geçici bir komisyonda görüşülmesine dair (4/214)
17 87 294