E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Önergeler ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI VE MALİYE BAKANI VEKİLİ) : 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair kanun tasarısının, havale edildiği komisyonlardan alınacak 4 er üyeden kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair (1/287), (4/98)
6 118 575
2 Önergeler ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI VE MALİYE BAKANI VEKİLİ) : 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısının havale edildiği komisyonlardan alınacak 4 er üyeden kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair (1/290), (4/97)
6 118 575:576