E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, bugünkü halkevlerinin eski halkevleriyle ne gibi bir ilgisi bulunduğuna dair soru önergesine sözlü cevabı
26 43 88:90
2 Söz Alanlar ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, seçim kanunlarının kabulü münasebetiyle 18.7.1963 günü verilen kokteylin masraflarının nereden ödendiğine dair soru önergesi münasebetiyle sözlü cevabı
26 43 91
3 Söz Alanlar ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Giresun Milletvekili Nizamettin Erk'in, Görele Kaymakamı Bâbür Ünsal'ın, Kartal Kaymakamı vekilliğine tâyini sebebine dair önergesine cevabı
26 43 84 87
4 Söz Alanlar ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İçişleri Bakanlığı 1964 yılı bütçesi münasebetiyle
27 59 504:515 523:525
5 Önergeler ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : 237 sayılı taşıt kanununda değişiklik yapılması hakkındaki kanun Tasarısının protokole ithal edilmek üzere diğer işlere takdimen öncelikle ve ivedilikle görüşülmesine dair
31 115 329:330
6 Söz Alanlar ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Antalya, İçel, Konya illerinin, Gazipaşa, Anamur ve Ermenek İlçeleri arasında hudut ihtilâfı olup olmadığına dair soru önergesine sözlü cevabı
33 9 432
7 Söz Alanlar ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, kadrolarına nazaran noksan olan polis mevcudunun artırılması hususunda ne düşünüldüğüne dair soru önergesine sözlü cevabı
33 9 422
8 Söz Alanlar ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kılıçoğlu'nun, 1963 yılı içinde kaç belediyenin hudutlarında değişiklik yapıldığına dair soru önergesine sözlü cevabı
33 9 424:425
9 Söz Alanlar ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kılıçoğlu'nun, 15 Ekim 1961 Genel seçimlerine kaç vali ve kaymakamın, hangi partilerden aday olarak, katılmış olduklarına dair soru önergesine sözlü cevabı
33 9 423:424
10 Söz Alanlar ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Isparta Milletvekili Ali İhsan Balım'ın, bir köre sıhhi muayene kurulunun tanı Sağlam Raporu verdiği haberinin doğru olup olmadığına dair soru önergesine sözlü cevabı
33 9 411:412
11 Önergeler ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Sivil Savunma Kanununa iki ek madde eklenmesine dair Kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair (4/356, 1/517)
34 37 614
12 Önergeler ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rıfat Öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 Sayılı Kanuna bağlı (1) Sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair (4/363, 2/266)
35 42 4