E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Önergeler NURETTİN ARDIÇOĞLU (ELAZIĞ) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Radyo ve Televizyon kanun tasarısının, havale olunduğu Komisyonlardan seçilecek ikişer üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesi hakkında
20 124 361:362
2 Söz Alanlar NURETTİN ARDIÇOĞLU (ELAZIĞ) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Konya Milletvekili Kemal Ataman'ın, Mevlâna Celâleddin Rumî'nin ölüm yıldönümü münasebetiyle İzmir Radyosu yetkililerinin tutumuna dair demeci ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Nurettin Ardıçoğlu'nun cevabı münasebetiyle
23 13 322:323
3 Söz Alanlar NURETTİN ARDIÇOĞLU (ELAZIĞ) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kanunu Tasarısının Cumhuriyet Senatosu'nca değiştirilen ve Millet Meclisince benimsenmeyen maddeleri hakkında Karma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon Metinleri münasebetiyle
23 18 526:527
4 Söz Alanlar NURETTİN ARDIÇOĞLU (ELAZIĞ) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere dair sözlü sorusu münasebetiyle
24 19 23:24