E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar NECMİ ÖKTEN (RECEP NECMETTİN ÖKTEN) (ÇORUM) (DEVLET BAKANI) : Sakarya Milletvekili Muslihittin Gürer'in, Gençlik-Spor ve Halk Eğitimi Bakanlığı kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
2 44 324
2 Söz Alanlar NECMİ ÖKTEN (RECEP NECMETTİN ÖKTEN) (ÇORUM) (DEVLET BAKANI) : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1962 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu Raporu ile 1962 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısında yapılan değişiklik münasebetiyle
3 51 24:25
3 Söz Alanlar NECMİ ÖKTEN (RECEP NECMETTİN ÖKTEN) (ÇORUM) (DEVLET BAKANI) : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu başkanlıkları Tezkeresimünasebetiyle
12 50 651:653
4 Söz Alanlar NECMİ ÖKTEN (RECEP NECMETTİN ÖKTEN) (ÇORUM) (DEVLET BAKANI) : Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 8258 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
16 80 650:651
5 Söz Alanlar NECMİ ÖKTEN (RECEP NECMETTİN ÖKTEN) (ÇORUM) (DEVLET BAKANI) : Ordu Milletvekili Ferda Güley'in,8258 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
17 81 18:19