E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar NİHAT SU (ANTALYA) (DEVLET BAKANI) : Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm'ün, 3546 sayılı Danıştay Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 84 sayılı Kanunun tatbikatına dair sorusuna cevabı
2 34 27:29
2 Söz Alanlar NİHAT SU (ANTALYA) (DEVLET BAKANI) : Danıştay Bütçesi münasebetiyle
2 50 603:605
3 Söz Alanlar NİHAT SU (ANTALYA) (DEVLET BAKANI) : 1962 yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi münasebetiyle
3 51 15:17