E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET YÜCELER (KAYSERİ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Tarım Bakanı Turan Şahin'in, tütün alım-satımı konusunda ve tütün piyasasının açılması ile ilgili olarak Muğla Milletvekili Adnan Akarca'nın verdiği cevabı tamamlayıcı konuşması
26 46 212:214
2 Söz Alanlar MEHMET YÜCELER (KAYSERİ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1964 yılı bütçesi münasebetiyle
27 62 891:907
3 Söz Alanlar MEHMET YÜCELER (KAYSERİ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, maviküf hastalığının başlamasından itibaren tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna dair soru önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı Mehmet Yüceler'in sözlü cevabı
29 90 577:578 580:581
4 Söz Alanlar MEHMET YÜCELER (KAYSERİ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, Ege Bölgesi tütün ekicilerini tefeciler elinden kurtarmak üzere gerekli yardımların yapılmasına dair yaptığı konuşmaya cevabi demeci
33 12 533:535
5 Söz Alanlar MEHMET YÜCELER (KAYSERİ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Tokat Milletvekili Zeyyat Koçamemi'nin, yurda, Gümrük vergileri ödemeden, sokulan otomobillerden yanlız Gümrük Vergisi alınması yolunda bir mevzuat değişikliği yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna cevabı
34 22 116
6 Söz Alanlar MEHMET YÜCELER (KAYSERİ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir ve Bolu Milletvekili Kâmil İnal'ın, çayın yetiştirilmesi ve istahsilindeki ve ithalindeki tatbikatı incelemek, Beş Yıllık Plân tatbikatında aksaklıklar olup olmadığını araştırmak üzere, Anayasanın 88. maddesi gereğince bir araştırma komisyonu kurulmasına dair önergesi münasebetiyle
34 36 573:575
34 37 609:610