E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (AFYONKARAHİSAR) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, Söke'de vukubulan sel felaketî dolayısıyla çiftçilere yardım yapılması ve bu gibi felâketleri önleyecek tedbirlerin alınması gerektiği konularındaki demecine cevabı
39 103 133:134
2 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (AFYONKARAHİSAR) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile Sanayi Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
41 117 175:199