E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (TİCARET BAKANI VE BASIN YAYIN VE TURİZM BAKANI VEKİLİ) : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanunu tasarısı münasebetiyle
7 120 55
2 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (TİCARET BAKANI VE BASIN YAYIN VE TURİZM BAKANI VEKİLİ) : Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Basın-İlân Kurumu Kararnamesinin yürürlüğe girdiği günden bugüne kadar İstanbul, İzmir, Ankara ve Anadolu gazetelerine verilen ilân bedellerinin miktarına dair Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
7 121 84 86