E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET ALTINSOY (NİĞDE) (DEVLET BAKANI) : 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile Tapu ve Kadasro Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle
39 102 70
39 106 376
39 108 579:581 591:593
40 110 13
2 Söz Alanlar MEHMET ALTINSOY (NİĞDE) (DEVLET BAKANI) : 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
39 109 692:694
3 Söz Alanlar MEHMET ALTINSOY (NİĞDE) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozcalı ve 26 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız ve 24 arkadaşının, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 arkadaşının ve Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, Diyanet İşleri Bakanlığı Kuruluş ve görevleri hakkında Kanun teklifleri ve Geçici Komisyon Raporu münasebetiyle
41 116 63 71 105
41 118 330:331 335 346 353 358 360 362