E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar MALİK YOLAÇ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Başbakan İsmet İnönü tarafından teşkil olunan Bakanlar kurulu programının görüşülmesi münasebetiyle
24 23 136:137
2 Söz Alanlar MALİK YOLAÇ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçesi münasebetiyle
27 58 359:362
3 Söz Alanlar MALİK YOLAÇ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Edirne Miletvekili İlhami Ertem'in, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce, Edirne Kırkpınar er meydanının onarım için, 1963 yılı programına konulan ödeneğin tenkis edilip edilmiyeceğine dair soru önergesine cevabı
33 4 151:153
4 Söz Alanlar MALİK YOLAÇ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Büyük Ata'nın ismi ortaya konularak yapılan maçlardaki hasılata ve seyircilerin durumlarına dair soru önergesine dair Başbakan adına cevabı (0/720)
33 4 146:147