E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Önergeler MAHMUT VURAL (SİVAS) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Demiryolu ile yolcu ve bagaj taşınmasına müteallik Andlaşma ve ekleriyle Demiryolu ile eşya taşınmasına müteallik Andlaşma ve eklerinin, Ek Protokolün ve nihai Andlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısının gündeme alınarak diğer bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair
34 32 449
2 Söz Alanlar MAHMUT VURAL (SİVAS) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Demiryolu ile yolcu ve bagaj taşınmasına mütaallik Milletlerarası Andlaşma (CIV) ve ekleriyle, demiryolu ile eşya taşınmasına mütaallik (CIM) ve eklerinin, ek Protokolün ve Nihai Andlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma komisyonları raporları münasebetiyle.
34 34 501