E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar LEBİT YURDOĞLU (İZMİR) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, bir karış toprağı olmayan Meriç ilçesi saatağacı köyü halkının durumu hakkında ne gibi bir tedbir düşünüldüğüne dair sorusuna sözlü cevabı
34 22 96:97 99:100
2 Söz Alanlar LEBİT YURDOĞLU (İZMİR) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, köy içme suları konusuna Hükümetten yakın ilgi beklediğine dair demecine cevabı
35 47 282:283