E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Önergeler HIFZI OĞUZ BEKATA (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Orman Seferberliği hakkındaki kanun teklifinin geriverilmesine dair (4/58), (2/36)
4 71 307
2 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili İbrahim Öktem ve arkadaşlarının, bakanlıklar kuruluşu hakkında Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
6 106 113
3 Önergeler HIFZI OĞUZ BEKATA (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Âmme hükmi şahısları veya müesseseleri tarafından fiilen âmme hizmetlerine tahsis edilmiş gayrimenkuller hakkındaki Kanunun 4. maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı geçici bir komisyonda görüşülmesine dair (1/286), (4/96)
6 117 523