E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar HAYRİ MUMCUOĞLU (TEKİRDAĞ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Edirne ilinde kurutulan arazi miktarına ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına dair sözlü sorusuna cevabı münasebetiyle
23 13 329 333