E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (AFYONKARAHİSAR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu tasarısı ile 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bâzı maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi hakkındaki Kanun tasarısının havale edilmiş olduğu Milli Savunma Komisyonundan seçilecek 5 Maliye Plân komisyonlarından seçilecek 3 er üyeden kurulu bîr Geçici Komisyonda görüşülmesine dair önergesi münasebetiyle
36 63 357:358
2 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (AFYONKARAHİSAR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
40 111 118:123
3 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (AFYONKARAHİSAR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1965 silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Geçici Komisyon Raporu münasebetiyle
41 124 662:664
42 126 72 74:75 80