E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Amasya Milletvekili Mustafa Kemal Karan'ın, Amasya Lisesi öğretmen kadrosuna dair sorusuna cevabı
1 17 189
2 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Antalya Milletvekili Hasan Fehmi Boztepe'nin, üniversitelere giremiyen lise mezunları hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusu münasebetiyle
1 17 194:195
3 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Edirne Milletvekili Süleyman Bilgen'in, üniversitelere giremiyen binlerce gencin istikbali hakkında ne düşünüldüğüne ve Edirne Üniversitesinin gerçekleştirilmesi hakkında bir tedbir alınıp alınmadığına dair sorusuna cevabı
1 17 196
4 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun okumak için üniversite bulamıyan gençler hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusu münasebetiyle
1 17 194
5 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İsparta Milletvekili Mustafa Gülcügil'in, bu sene liselerden mezun olup da kontenjan azlığı dolayısiyle üniversitelere giremiyen gençlerin üniversitelere alınmaları hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu münasebetiyle
1 17 193
6 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bu sene liselerden kaç öğrencinin mezun olduğuna ve bunlardan üniversite ve yüksek okullara girenlerle giremiyeceklerin sayısına ve giremiyenler hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
1 17 198:201
7 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'nun, yüksek okul ve fakültelere girememiş öğrenciler hakkında ne düşünüldüğüne ve bunlar hakkında bir tedbir alınıp alınmadığına dair sorusu münasebetiyle
1 17 194
8 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in, yedek subay öğretmenlere okuttukları fazla ders saatleri için bir ücret verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna cevabı
1 18 225
9 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Cide Ortaokulunun öğretmen ve öğrenci kadrosuna dair sorusuna cevabı
1 20 266
10 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ın Mardin'de inşa edilmekte olan yeni lise binasına ve öğretmen kadrosuna dair sorusuna cevabı
1 21 286:289
11 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Yusuf Ziya Yücebilgin'in, Zonguldak Maden Teknik Okulunun İstanbul'a neden nakledildiğine ve kapatılan Teknik Okul yerine yeni bir teknik okul açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna cevabı
1 22 297
12 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, bir müdürden başka öğretmeni mevcudolmıyan Bozdoğan İlçesi Ortaokuluna biri İngilizce olmak üzere üç öğretmenin tâyini hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
1 28 479
13 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç'un, ilk ve orta dereceli okul öğretmenlerinin ihtiyacı karşılıyacak sayıda yetiştirilmekte olup olmadığına ve öğretmen okulu ve enstitülerin bugünkü yetersiz durumdan kurtarılması için bir ıslahat programının bulunup bulunmadığına dair sorusuna cevabı
1 28 474 476
14 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Celâlettin Uzer'in, sosyal alanda ve anlamda pek çok yönlerden faydalar sağlıyacak olan üniversite dâhil bütün talebelerin yeknesak üniforma geleneğinin, birçok memleketlerde olduğu gibi memleketimizde de açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
1 28 481
15 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim Gökay'ın, son senelerde toplantılarını yapmıyan Maarif Şûrasının yeniden toplanması ve günün konularını incelemesi hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
1 28 483
16 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 1 004 ilkokul öğretmeninin kadroları haricinde çalıştırılmaları sebebine dair sorusuna cevabı
1 28 471 473
17 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Turhan Kutun, Tekirdağ ilinde yapılmakta olan Namık Kemal Lisesi ile Çorlu'da yapılmakta bulunan Çorlu lisesi binalarının 1962 yılında tamamlanıp tamamlanmıyacağına dair sorusuna cevabı
1 28 482
18 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç'un, 1950-1961 yıllları arasında ilk ve orta dereceli okul öğretmenlerinden ne kadarının hangi sebeplerle meslekten ayrıldıklarına ve bunların tekrar mesleklerine dönmelerini sağlamak için bir tedbir düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna cevabı
1 30 594
19 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, 6594 sayılı Kanunla Trabzon'da kurulması kabul edilen Karadeniz Teknik Üniversitesinin halihazır durumu hakkındaki sorusuna cevabı
1 30 599
20 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, asıl görevi öğretmen olup da başka işlerde çalıştırılan öğretmen adedine ve varsa bunların öğretmenlikte görevlendirilerek yerlerinin öğretmen olmıyan yeni elemanlarla doldurulmasının mümkün olup olmadığına ve Öğretmen okullarından yılda ortalama kaç öğretmen mezun olup ve senede kaç öğretmenin istifa ederek ayrıldığına ve istifa sebeplerine dair sorusuna cevabı
1 33 701:702
21 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'ın Bingöl'de bir lise binasının 1962 yılında yapılması hususunda alınmış bir karar olup olmadığına ve Bingöl Belediyesi tarafından lise binası inşası için kaç metrekare arsa verildiğine dair sorusuna cevabı
2 35 61
22 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, ihalesi yapılan Midyat Ortaokulu binasının inşaatının durdurulması sebebine, başka yerlerde inşaatı durdurulan ortaokul binası bulunup bulunmadığına ve bu yıl veya 1962 yılında Midyat Ortaokul binasının inşasına başlanıp başlanmıyacağı hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
2 35 60
23 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Suphi Konak'ın Karadeniz Ereğlisi Ortaokulu binasının durumuna ve yeni bir okul binası yapılmasının zaruri görülüp görülmediğine dair sorusuna cevabı
2 35 63
24 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Giresun Milletvekili Etem Kılıçoğlu'nun Giresun ili Görele ilçesinin Gülef köyü ilkokul binasının 1960-1961 yıllarında yapılan tamiratiyle ilgili hususlara dair sorusu hakkında mehil talebi
2 36 112
25 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Konya Milletvekili İrfan Baran'ın Konya'da bir Yüksek İslâm Enstitüsü açılmasının kararlaştırılmış olup olmadığına dair sorusuna cevabı
2 36 112
26 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'nun İzmit Akşam Tekniker Okulu Müdür Muavinlerinden biri hakkında usulsüz diploma tanziminden dolayı tahkikat açıldığının doğru olup olmadığına dair sorusuna cevabı
2 37 142:143
27 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'ın, Beden Eğitimi ve İzcilik Müdürlüğünün Beden Eğitimi Genel Müdürlüğü halinde birleştirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sorusuna cevabı
2 40 197
2 43 290:291
28 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Recai İskenderoğlu'nun, Ankara ve İstanbul illeri haricinde hangi illerde yüksek okul ve üniversite bulunduğuna ve mevcut üniversitelerin hangi fakültelerinin eğitime açılmış olduğuna dair sorusuna cevabı
2 41 224:225
29 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ankara Üniversitesi Rektörlük kadroları ile Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu kuruluş kadroları kanunu tasarısı münasebetiyle
2 46 371
30 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 1962 yılı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
3 53 217:224
31 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Üniversite öğretim üyelerinden bâzılarının affına ve bâzılarının diğer fakülte ve yüksek okullara nakline dair 27 .10.1960 tarihli ve 114 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ile Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, İstanbul Milletvekili Oğuz Oran ve Ordu Milletvekili Ferda Güley ve Afyon Karahisar Milletvekili Hasan Dinçer ile Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk, 27 Ekim 1960 tarihli ve 114 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifleri münasebetiyle
4 66 180
32 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Çanakkale İhtifali için kiralanan Kadeş vapurunda vukubulan olaylara dair sözlü sorusuna cevabı
5 83 89:90 93
33 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, Milli Eğitim dâvamızın bir felsefesi ve sistemi bulunup bulunmadığına dair sözlü sorusuna cevabı
5 83 101:102 106
34 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, terfi haklarını Danıştay ilâmiyle ispat etmiş olup da ilâmların infaz edilmemesi sebebiyle müktesep haklarını alamıyan kaç öğretmen bulunduğuna dair sözlü sorusuna cevabı
5 83 116:118
35 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Hüsamettin Tiyanşan'ın, Altınel Kolektif Şirketine hangi illerde kaçar aded ilkokul binası inşaatı ihale edildiğine ve inşaatın istenilen zamanda ve evsafta yapılıp yapılmadığına dair sözlü sorusuna cevabı
5 83 97
36 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, Atatürk Üniversitesi için satınalınan iki aded kamyonla iki aded otobüs hakkındaki sözlü sorusuna cevabı
5 85 191
37 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Muş Milletvekili Sami Oztürk'ün, Pilot Bölge olarak ayrılan Muş'ta bu yıl neler yapılacağına dair sözlü sorusuna cevabı
5 85 189 191
38 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Kanununun 27. maddesinin tadiline dair kanun tasarısı münasebetiyle
5 85 186
39 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 29.5.1961 tarihli ve 308 sayılı Kanunla değiştirilen geçici 5. maddesinin tadili hakkındaki kanun tasarısı mü-nasebetiyle
5 101 595 596
40 Söz Alanlar HİLMİ İNCESULU (ÇORUM) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Bursa Milletvekili İbrahim Öktem ve arkadaşlarının, Bakanlıklar Kuruluşu hakkında Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
6 106 116