E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar HÜDAİ ORAL (DENİZLİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Niğde Milletvekili Asım Eren'in, beş yıllık Planla kabul edilmiş olan himaye ana prensibive Millî petrolün korunması hususunda ne gibi tedbirler alındığına dair, Sanayi ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu münasebetiyle
26 53 565
2 Söz Alanlar HÜDAİ ORAL (DENİZLİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Bayındırlık Bakanlığı 1964 yılı bütçesi münasebetiyle
27 61 721:730
3 Söz Alanlar HÜDAİ ORAL (DENİZLİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Sanayi Bakanlığı 1964 yılı bütçesi münasebetiyle
28 64 204:212
4 Söz Alanlar HÜDAİ ORAL (DENİZLİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Usul hakkında
28 64 203:204
5 Söz Alanlar HÜDAİ ORAL (DENİZLİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Niğde Milletvekili Asım Eren'in, beş yıllık Planla kabul edilmiş olan himaye ve anaprensibi ve Millî petrolün korunması hususunda ne gibi tedbirler alındığına dair soru önergesine sözlü cevabı
29 91 644
6 Söz Alanlar HÜDAİ ORAL (DENİZLİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Edirne Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Kastamonu iline 1963 yılında sulama, onarım, ıslah ve içme suyu için kaç lira tahsis edildiğine dair soru önergesine sözlü cevabı.
33 9 436
7 Söz Alanlar HÜDAİ ORAL (DENİZLİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Edirne Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğde ili çevrelerindeki sulama tesîsi projelerine dair soru önerisine sözlü cevabı,
33 9 413
8 Söz Alanlar HÜDAİ ORAL (DENİZLİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Edirne Milletvekili İlhami Ertemin, Meriç ırmağı taşkınından kurtarmak üzere yapılan sedde yüzünden Büyükdoğanca deresinin kapanması dolayısıyla Umurca ovasının göl haline gelmiş olmasından doğan tehlikenin süratle önlenmesi yolundaki demecine cevabı.
34 27 251
9 Önergeler HÜDAİ ORAL (DENİZLİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanun tasarısının, bir an evvel Kanunlaşmasını temin maksadıyla havale edilmiş olduğu sanayi ve Plan komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulacak geçici, bir komisyonda görüşülmesine dair (1/789, 4/382)
35 54 412:413