E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar FERİT ALPİSKENDER (ABDURRAHMAN FERİT ALPİSKENDER) (CUMHURİYET SENATOSU MANİSA ÜYESİ) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Denizcilik Bankası Denizyolları, DB Deniz Nakliyatı ve Şehir Hatları işletmelerinde, 1960 yılında ve bugün kaç servis ve kaç personel bulunduğuna dair sözlü sorusuna cevabı
26 48 366:373
2 Söz Alanlar FERİT ALPİSKENDER (ABDURRAHMAN FERİT ALPİSKENDER) (CUMHURİYET SENATOSU MANİSA ÜYESİ) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı 1964 yılı bütçesi münasebetiyle
28 63 37:59
3 Söz Alanlar FERİT ALPİSKENDER (ABDURRAHMAN FERİT ALPİSKENDER) (CUMHURİYET SENATOSU MANİSA ÜYESİ) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Niğde Milletvekili Asım Eren'in, General Elektrik lokomotiflerinin ihalesinden sonra kredinin son mehil süresi olan 31.3.1964 tarihinin, münasip bir müddet daha sonraya bırakılmasının mümkün olup olmadığına dair soru önergesine sözlü cevabı münasebetiyle
33 9 437:438 443:445 449