E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar CAHİT AKYAR (MUSTAFA CAHİT AKYAR) (CUMHURİYET SENATOSU DENİZLİ ÜYESİ) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'nun, Amasya PTT binasının yapılmayışı sebebine ve 1962 yılı bütçesinden yapılmasının mümkün olup olmadığına dair sorusuna cevabı
1 23 324
2 Söz Alanlar CAHİT AKYAR (MUSTAFA CAHİT AKYAR) (CUMHURİYET SENATOSU DENİZLİ ÜYESİ) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, PTT İdaresi ile telefon aboneleri arasındaki mukavelenin bâzı maddelerinin PTT İdaresince tek taraflı olarak değiştirilmek istenmesine ve Kayseri Milletvekili Mehmet Göker'in, PTT İdaresince sabit tesisler kira bedeli adı altında her ay 12 lira üzerinden on binlerce aboneden tahsil edilmekte olan ve haksız olarak tahsil edildiği kesinleşmiş mahkeme hükmiyle sübut bulan meblâğın mukaveleye dercedilmek istenmesi sebebine dair, sorularına cevabı
1 23 325:327 332
3 Söz Alanlar CAHİT AKYAR (MUSTAFA CAHİT AKYAR) (CUMHURİYET SENATOSU DENİZLİ ÜYESİ) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Sivas Milletvekili Rahmi Günay'ın, Sivas'ın elektrik ihtiyacının giderilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
1 23 330
4 Söz Alanlar CAHİT AKYAR (MUSTAFA CAHİT AKYAR) (CUMHURİYET SENATOSU DENİZLİ ÜYESİ) (ULAŞTIRMA BAKANI) : 1962 yılı Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
3 56 476:479
5 Söz Alanlar CAHİT AKYAR (MUSTAFA CAHİT AKYAR) (CUMHURİYET SENATOSU DENİZLİ ÜYESİ) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Doğu-Anadolu'daki kuraklığın sebebolduğu kıtlık hakkındaki rapor münasebetiyle
4 68 219
6 Söz Alanlar CAHİT AKYAR (MUSTAFA CAHİT AKYAR) (CUMHURİYET SENATOSU DENİZLİ ÜYESİ) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 18 Mart Çanakkale Zaferine katılacaklara tahsis olunan Kadeş vapurunda cereyan eden hâdiselere dair sorusuna cevabı
4 69 260:261
7 Söz Alanlar CAHİT AKYAR (MUSTAFA CAHİT AKYAR) (CUMHURİYET SENATOSU DENİZLİ ÜYESİ) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, İzmir Telefon Müdürlüğü Memura Ayten Akturan'ın muhasebe servisine naklinin sebebine dair sorusuna cevabı
4 69 255
8 Söz Alanlar CAHİT AKYAR (MUSTAFA CAHİT AKYAR) (CUMHURİYET SENATOSU DENİZLİ ÜYESİ) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 18 Mart Çanakkale ihtifalinde bulunmak üzere Kadeş vapuru ile Çanakkale'ye gidenlerden hâdise çıkaranların kimler olduğuna ve bunlar hakkında ne gibi muamele yapıldığına dair sorusuna cevabı
4 69 264