E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
40 112 285:289
2 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 5965 Sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair Kanun teklifi ve Milli Eğitim Komisyonu Raporu münasebetiyle
42 138 693:694