E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar AVNİ DOĞAN (KASTAMONU) (DEVLET BAKANI) : Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, 22 seneden beri Çankırı'da bulunan Piyade Atış Okulunun Tuzla'ya nakledilmesi sebebine ve boşalan binalardan Milli Savunma hizmetlerinde daha büyük bir istifade sağlanmasının düşünülüp düşünülmediğine dair Başbakandan ve Milli Savunma Bakanından sorusuna Başbakan ve Milli Savunma Bakanı adına cevabı
1 22 300:301
2 Söz Alanlar AVNİ DOĞAN (KASTAMONU) (DEVLET BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğlu'nun, Hükümet programında Diyanet İşleri Başkanlığı için va'dedilen icraatın ne suretle ve ne zaman tahakkuk ettirileceğine dair sorusuna cevabı
1 22 313:314
3 Söz Alanlar AVNİ DOĞAN (KASTAMONU) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi münasebetiyle
2 50 632:636
4 Söz Alanlar AVNİ DOĞAN (KASTAMONU) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile 1962 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişiklik münasebetiyle
3 51 38:41