E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar ALİ NASIR ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 4/8335 sayılı Kararnamenin yürürlüğe konmasına dair olan 5 sayılı tebliğin tatibikatına ve bu tebliğin meriyetten kaldırılması hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
1 11 100:102