E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (SANAYİ BAKANI) : Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketindeki yolsuzluk iddialarını incelemek üzere, Anayasanın 88. maddesi gereğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair önergesi münasebetiyle
37 78 497:499 505
2 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (SANAYİ BAKANI) : 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile Sanayi Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle,
41 117 163:165 170:175
3 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (SANAYİ BAKANI) : Eskisehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun sosyal sigortalar Kanununun Eskişehir'de tatbikatı dolayısıyla pek çok çırakların işten çıkarıldıklarının bu duruma Hükümetin bir çare bulması icabettiğine dair gündem dışı demecine sosyal sigortalar Kanunu tatbikatındaki aksaklıkların Çıraklık Kanununun çıkarılmasından doğduğu, tedbir almak için çalışma Bakanlığı ile birlikte çalışıldığı yolunda cevabı
41 120 501:502
4 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (SANAYİ BAKANI) : Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'un ilk etütlerinde Tatvan'da kurulmasının münasib olacağı raporla teşvik edilen Çimento Fabrikasının Van'a nakledilmesi sebebine dair sanayi Bakanından sözlü soru önergesine cevabı
42 137 610:611