E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET MİTHAT SAN (GAZİANTEP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
41 116 20:25
2 Söz Alanlar AHMET MİTHAT SAN (GAZİANTEP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, Devlet Demiryolları işçilerine, Anayasanın vaadettiği ücret verilmesi hususunda bir tedbir alınıp alınmadığına dair önergesine cevabı
41 121 551
3 Söz Alanlar AHMET MİTHAT SAN (GAZİANTEP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, Doğu ve Güney Doğu istikametlerine motorlu tren işletilmemesi sebebine dair soru önergesine cevabı
41 121 549
4 Söz Alanlar AHMET MİTHAT SAN (GAZİANTEP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Erzurum'a bağlı ilçelerin bâzı büyük nahiyelerinde birer PTT ajansı açılıp açılmayacağına dair soru önergesine cevabı
41 121 558
5 Söz Alanlar AHMET MİTHAT SAN (GAZİANTEP) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Ankara Erzurum Kars arasında motorlu tren işletilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesine cevabı
41 121 555:557