E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Muzaffer Canbolat'ın, üniversitelerdeki görevlerine yeniden alınanlardan bâzılarının sebebiyet verdikleri olaylara dair sözlü sorusuna cevabı
6 115 444
2 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'ın imam-hatip okullarının orta kısmının kaldırılmasını hedef tutan karara dair sözlü sorusuna cevabı
6 116 497
3 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin Çorum Lisesinde noksan bulunan öğretmenliklere fen kolunun kapatılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna cevabı
6 117 543:544 546:547
4 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun Eskişehir'de Hasırcı Çiftliği mesire mahallinde 1.5.1962 tarihinde öğrenciler ve öğretmenler arasında vukubulan olayın nasıl cereyan ettiğine dair sözlü sorusuna cevabı
6 117 525:527
5 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun Eskişehir'de 5.5.1962 tarihinde yapılan maç sonunda sivil ve asker öğrenciler arasında çıkan olaylara ve gazetecilerin görevlerine müdahale olunup olunmadığına dair sözlü sorusuna cevabı
6 117 528
6 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın İstanbul, Ankara ve İzmir üniversiteleri ile yüksek okullarında görevli profesörlerin ders saatlerine ve halen kayıtlı bulunan öğrenci adedine dair sorusu münasebtiyle cevabı
10 18 189
14 60 390:391
7 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'nın, resmî liselerin öğretmen durumuna dair soru önergesi münasebetiyle cevabı
10 18 183:185
8 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, Çamlıdere Ortaokulunun ikmali için 1963 yılı Bütçesinden ödenek ayrılması hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu münasebetiyle
11 37 378
9 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, Türk ansiklopedisi adını taşıyan eserin tamamlanması hakkında ne düşünüldüğüne dair soru önergesi münasebetiyle
11 37 365:366
10 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 1963 yılı Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
13 52 154:165 168:173
11 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmenli'nin, Ankara'da Ayrancı Ortaokulu ile Kastamonu'nun da Devrenkânı ilçesi ortaokullarının öğrenci ve öğretmen mevcutlarına dair soru önergesi münasebetiyle
14 60 372:373
12 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, Türk Ansiklopedisinin kaç fasikülde tamamlanacağına ve devamlı bir yazı kadrosunun bulunup bulunmadığına dair sorusuna cevabı
17 84 165:166
13 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın enstitü mezunlarına teknisyen unvanı verilmesi ve ücret baremlerinin tesbit edilmesi hususundaki 7. Milli Eğitim Şurası kararının tatbiki için bir çalışma olup olmadığına dair sorusuna cevabı
17 90 538
14 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat Akay'ın, Türkiye'de bir dil buhranı olup olmadığına dair sorusuna cevabı
17 90 527 532:533
15 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için ne tedbir alındığına ve gece üniversiteleri ile gece yüksek okulları açılması hakkında ne gibi çalışma yapıldığına dair sorusuna cevabı
17 90 534:535
16 Söz Alanlar ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (MANİSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, yurtlarda vuku bulan keyfî ve huzur bozan hareketlerin sorumluları hakkında ne gibi bir işlem yapıldığına dair sorusuna cevabı
17 90 539:540 542:543