E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar ŞEVKET BULADOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU TRABZON ÜYESİ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'ın, geçmiş yıllarda tütün müstahsılının satışlarından % 5 nisbetinde alınan kesintinin mahiyeti ve mucip sebepleri ile biriken kesinti toplamına dair sorusuna cevabı
1 17 211:213
2 Söz Alanlar ŞEVKET BULADOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU TRABZON ÜYESİ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, tütün müstahsılından alınan % 5 ve % 2 lerin alınış gayesiyle; bu gayenin tahakkuku için ne yapıldığına ve Ege tütün piyasasının eskiden olduğu gibi Aralık ayı başında açılmasının kabil olup olmadığına dair sorusuna cevabı
1 22 305:306 308:309
3 Söz Alanlar ŞEVKET BULADOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU TRABZON ÜYESİ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : 1962 yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
3 58 658:665
4 Söz Alanlar ŞEVKET BULADOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU TRABZON ÜYESİ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Karadeniz bölgesinde yetiştirilen çayların harman ve paketlenmesini temin edecek tesislerin bu bölgede kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü sorusuna cevabı
5 81 27 29