E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar ŞEKİP İNAL (HATAY) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili saadet Evrenin; Milli Eğitim Bakanının, ifa ettiği hizmet süresince, takibettiği eğitim politikasının, Anayasanın 89. maddesi gereğince, gensoru yoliyle görüşülmesine dair önergesi münasebetiyle
33 2 30
2 Söz Alanlar ŞEKİP İNAL (HATAY) (DEVLET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Recai İskenderoğlu'nun, Hükümetçe yapılması tasarlanan Toprak reformunun gerek finans kaynakları ve gerekse temel esasları üzerinde bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
33 4 138:139
3 Söz Alanlar ŞEKİP İNAL (HATAY) (DEVLET BAKANI) : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Raporu münasebetiyle
40 110 27:33