E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Mardin Milletvekili Şevki Aysan'ın, 24-25 Aralıkta Mardin ve Siirt'teki Kasırganın sebebolduğu büyük Hasar karşısında Hükümetin âcil yardım yapmasına dair
24 19 5:6