E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (CUMHURİYET SENATOSU BURSA ÜYESİ) (ÇALIŞMA BAKANI) : Zonguldak Kömür İşletmesinde başlayan ve adlî kovuşturmaya intikal eden Kanun dışı hareketler ve alınan tedbirlerle bâzı yayınlar üzerinde demeci.
37 75 383:387
2 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (CUMHURİYET SENATOSU BURSA ÜYESİ) (ÇALIŞMA BAKANI) : 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile çalışma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
41 116 51:57
3 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (CUMHURİYET SENATOSU BURSA ÜYESİ) (ÇALIŞMA BAKANI) : Kars Milletvekili Hasan Erdoğan ve 6 arkadaşının, 506 Sayılı Kanunun 118. maddesinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, çalışma ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
43 145 360
4 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (CUMHURİYET SENATOSU BURSA ÜYESİ) (ÇALIŞMA BAKANI) : İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu tasarıları ile Geçici Komisyon Raporu münasebetiyle
43 146 453 462:463 475