E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar İHSAN ŞEREF DURA (KASTAMONU) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilmediğine dair sözlü soru önergesine sözlü cevabı münasebetiyle
23 10 213
2 Söz Alanlar İHSAN ŞEREF DURA (KASTAMONU) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'den geçen demiryolu üzerinde yerüstü veya yeraltı bir geçit yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü sorusuna cevabı münasebetiyle
23 13 346:347
3 Söz Alanlar İHSAN ŞEREF DURA (KASTAMONU) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Üsküdar'dan Kabataş'a geçen Kamyonlardan alınan ücretlere dair sözlü sorusuna cevabı münasebetiyle
23 13 347:349