E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar İBRAHİM CELALETTİN UZER (ESKİŞEHİR) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, Ankara'nın varlık mahallesindeki göçmen evlerinin durumuna ve telsizler mevkiinde yapılmakta olan evlerin göçmen evlerinde oturanlara verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair önergesine sözlü cevabı
24 28 296:297
2 Söz Alanlar İBRAHİM CELALETTİN UZER (ESKİŞEHİR) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğde ili Aksaray kazası dahilinde mevcut Ziga hamamlarının modern bir kaplıca haline getirilmesine dair sözlü sorusuna cevabı
26 48 357:359
3 Söz Alanlar İBRAHİM CELALETTİN UZER (ESKİŞEHİR) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'in, İkizdere Hidro-Elektrik santralinin türbinleri hakkında sözlü sorusuna cevabı
26 48 350:351
4 Söz Alanlar İBRAHİM CELALETTİN UZER (ESKİŞEHİR) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'in, Trabzon'un Of kazasına İkizdere Hidro-Elektrik santralinden elektrik verilmesinin tamamlanıp tamamlanmadığına dair sözlü sorusu münasebetiyle
26 48 352
5 Söz Alanlar İBRAHİM CELALETTİN UZER (ESKİŞEHİR) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : ve İskân Bakanlığı 1964 yılı bütçesi münasebetiyle
28 65 347:354
6 Söz Alanlar İBRAHİM CELALETTİN UZER (ESKİŞEHİR) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, sel felâketinden büyük zarar gören Eskişehir halkına Hükümetin gerekli yardımda bulunmadığı hakkında gündem dışı konuşması münasebetiyle
28 73 681
7 Söz Alanlar İBRAHİM CELALETTİN UZER (ESKİŞEHİR) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Bina Kiraları Hakkında Kanun tasarısı ve Erzurum Milletvekili Gıyaseddin Karaca'nın, 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3. maddelerinin yeniden tedvini ile 4. maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
29 77 98:99
8 Söz Alanlar İBRAHİM CELALETTİN UZER (ESKİŞEHİR) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğde ilinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve sel âfeti dolayısıyla meydana gelen hayvan hastalıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne dair soru önergesine cevabı
33 11 516 518 519
9 Söz Alanlar İBRAHİM CELALETTİN UZER (ESKİŞEHİR) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Celâlettin Uzer İmar ve İskân Bakanı Edirne Milletvekili Fahir Giritoğlulu'nun, bir karış toprağı olmayan Meriç ilçesi saat ağacı köyü halkının durumu hakkında ne gibi bir tedbir düşünüldü güne dair sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Celâlettin Uzer'in sözlü cevabı (6/813)
33 18 700