E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar ÖMER ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
40 113 356:365
2 Önergeler ÖMER ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : 3611 Sayılı Bayındırlık Bakanlığı Teşkilat ve vazifelerine dair Kanunun 26. maddesinin kaldırılması ve bu Kanuna üç madde eklenmesi hakkındaki Kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair (1/842)
42 134 444