E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
KAPALI OTURUMLAR ( GİZLİ CELSELER ) -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve bu münasebetle verilen Hükümet izahatı hakkında.
10 6 41:43