E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
KAPALI OTURUMLAR ( GİZLİ CELSELER ) -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve bu münasebetle verilen Hükümet izahatı (1/103,2/37,219,235)
10 5 4