E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
KAPALI OTURUMLAR ( GİZLİ CELSELER ) -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar RIZA NUR BEY (DR. RIZA NUR) (SİNOP) (SIHHİYE VEKİLİ) : Mücadele-i Milliye’ye iştirak etmeyen ve hududu millî haricinde kalan erkân ve ümera ve zabıtan ve mensubini askeriye hakkında yapılacak muameleye dair layiha-i kanuniye münasebetiyle.
4 23 271